Juridische expertise Ruimtelijke Ordening

Elke gemeente heeft voor elk perceel of gebouw een mogelijk gebruik aangewezen. Als u het gebruik wilt wijzigen moet u in sommige gevallen het bestemmingsplan laten herzien.

Soms komt het voor dat in het bestemmingsplan ruimte is opgenomen om bepaalde wijzigingen door te voeren. In dit geval kunt u een wijzigingsprocedure doorlopen. Dit is ook een uitgebreide procedure, maar minder ingrijpend dan het herzien van een bestemmingsplan.

Tot slot kan er sprake zijn van het aanvragen van een omgevingsvergunning afwijkend gebruik. In dit geval wilt u plannen realiseren die niet zijn toegestaan onder het bestaande bestemmingsplan en hiervoor dient bij de gemeente een omgevingsvergunning afwijkend gebruik aangevraagd te worden voorzien van een ruimtelijke onderbouwing of ruimtelijke motivering.

In alle gevallen zal Bram u begeleiden en adviseren vanaf het begin tot aan het indienen van de daadwerkelijke omgevingsvergunning bouw. In veel gevallen gaat dit om gesprekken met de gemeente en provincie en tevens het opstellen van de benodigde documenten. Denk hierbij aan het opstellen van een principeverzoek, het nieuwe bestemmingsplan en de bijbehorende regels en verbeelding.

Indien extra onderzoeken, zoals akoestisch onderzoek, bodemonderzoek, een stikstofberekening, archeologisch onderzoek of een flora en faunatoets, noodzakelijk zijn kunnen wij die voor u aanvragen.

Meer weten? Contacteer ons

bram

Bram Verhage

Bram Verhage is jurist en gespecialiseerd in ruimtelijke ordening. Daar waar u te maken krijgt met wet- en regelgeving kunt u rekenen op de deskundigheid van Bram. Hij probeert uw wens om te zetten naar een concreet resultaat en begeleidt en adviseert u van begin tot eind.

Contact