Bestemmingsplan

Wilt u uitbreiden of het gebruik van een pand of perceel wijzigen? Dan komt u in aanraking met het bestemmingsplan.

Elke gemeente heeft voor elk perceel of gebouw een mogelijk gebruik aangewezen. Als u het gebruik wilt wijzigen moet u in sommige gevallen het bestemmingsplan herzien.