Begeleiding en advies bij het aanvragen van een omgevingsvergunning

Wilt u het gebruik van een pand of perceel wijzigen? Dan is het mogelijk dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Elke gemeente heeft voor elk perceel of gebouw een mogelijk gebruik aangewezen. Als u het gebruik wilt wijzigen moet u in sommige gevallen het bestemmingsplan herzien. Wilt u uitbreiden of het gebruik van een pand of perceel wijzigen, dan komt u in aanraking met het bestemmingsplan. Elke gemeente heeft voor elk perceel een mogelijk gebruik aangewezen. Als u het gebruik wilt wijzigen en u heeft hiervoor een omgevingsvergunning afwijkend gebruik nodig dan stellen wij de ruimtelijke onderbouwing of ruimtelijke motivering voor uw initiatief op.