Onze 7 troeven

Waarom verkopen met Verhage Lemahieu?

1. De juiste waardering

Een correcte waardering van uw eigendom is erg belangrijk. Zowel een te hoge als een te lage inschatting kunnen vervelende gevolgen voor u hebben. Wij kennen de markt en kunnen u een degelijk advies geven.


2. Grensoverschrijdend

Bram Verhage is geboren en getogen Zeeuw en woont en werkt in Zeeland. Valentijn Lemahieu is een Belgische Zeeuw. Onze netwerken en kennis ontmoeten elkaar nu op de grens van België en Nederland namelijk in de cultuurhistorische plaats Retranchement. Hoewel er een grenspaal staat is bij ons geen sprake van twee werelden, Zeeuws Vlaanderen is de juiste mix van Zeeland en Vlaanderen.


3. Toekomstgericht

Is dit het juiste moment om te handelen? Wat staat er de komende tijd te gebeuren in de omgeving? Wij zijn op de hoogte en kunnen u advies geven.


4. De juridische kant

Wet en regelgeving wordt steeds complexer. Het volgen van nieuwe ontwikkelingen of het aanvragen van vergunningen kost extra inspanning. Een gedegen advies op het gebied van wet en regelgeving kan juist de doorslag geven bij het al dan niet kopen of verkopen van uw eigendom of bij de ontwikkeling van uw project. Het hebben van deze kennis in combinatie met de vastgoedmarkt is uniek in de regio.


5. Communicatiekanalen

We maken gebruik van verschillende communicatiekanalen. Onze website, kranten, magazines of gebruikmakend van ons netwerk, we zoeken altijd de beste manier om uw eigendom in de kijker te zetten. Vaak is dat een combinatie van meerdere kanalen.


6. De juiste match

Door onze kennis en netwerk kunnen we u steeds de juiste adviezen en begeleiding geven. Wij vinden de beste kandidaat of het juiste traject voor uw bouwplannen.


7. Integriteit

Bij ons staan professionaliteit, integriteit en discretie in hoog aanzien.


Wilt u bouwen of uitbreiden?

Onze juridisch expert Bram kan u helpen met verduidelijking, advies en begeleiding bij alle kwesties rond wet- en regelgeving.

Meer weten

Verkopen