Omgevingsvergunning

Wilt u uitbreiden of het gebruik van een pand of perceel wijzigen, dan komt u in aanraking met het bestemmingsplan. Elke gemeente heeft voor elk perceel een mogelijk gebruik aangewezen. Als u het gebruik wilt wijzigen en u heeft hiervoor een omgevingsvergunning afwijkend gebruik nodig dan stellen wij de ruimtelijke onderbouwing of ruimtelijke motivering voor uw initiatief op.

Advies Omgeving Schoondijke

De wens

Onze cliënt uit Schoondijke wilde hier een milieustraat voor bedrijven realiseren, zijnde de opslag en sortering van bouw- en sloopafval. Op de locatie was reeds een bedrijf actief.

Aan Boulevard de Wielingen in Cadzand-Bad was de wens om 11 appartementen en een commerciële ruimte te realiseren. Op deze locatie was een makelaarskantoor aanwezig.

Advies Omgeving Normandy

Begeleiding

Voor de milieustraat in Schoondijke was het in eerste instantie noodzakelijk het bestemmingsplan te wijzigen. Vervolgens diende een aanmeldnotitie mer en een omgevingsvergunning milieu aan te worden gevraagd. Verschillende onderzoeken zoals akoestisch onderzoek en fijnstofonderzoek waren hiervoor noodzakelijk. De volledige begeleiding en het opstellen van de benodigde documenten werd hierbij door ons verzorgd.

Voor de bouw van de appartementen was het noodzakelijk een ruimtelijke onderbouwing op te stellen. Op basis van deze onderbouwing werd aangetoond dat de ontwikkeling voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Alle ruimtelijke en milieuaspecten die relevant zijn voor deze ontwikkeling dienen in de onderbouwing te worden beschreven. Denk hierbij aan de onderwerpen cultuurhistorie, archeologie, flora en fauna, geldend gemeentelijk en provinciaal beleid, bodem, geluid, externe veiligheid, geur en milieucontouren.

Resultaat

Na het doorlopen van de procedures konden de milieustraat en het appartementencomplex met commerciële ruimte worden gerealiseerd.

Meer weten? Contacteer ons Mail Bram Verhage