Bestemmingsplanprocedures

Wilt u uitbreiden of het gebruik van een pand of perceel wijzigen dan komt u in aanraking met het bestemmingsplan. Elke gemeente heeft voor elk perceel of gebouw een mogelijk gebruik aangewezen. Als u het gebruik wilt wijzigen moet u in sommige gevallen het bestemmingsplan herzien.

Advies Bestemming Schoondijke

De wens

Eén van onze opdrachtgevers wilde een woning bouwen in Schoondijke op een perceel waar dat niet werd toegestaan. Een andere klant had hetzelfde probleem op een perceel in Waterlandkerkje.

Om deze woningen te realiseren is goedkeuring van de gemeente noodzakelijk en diende er een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen.

In veel gevallen hebben ook bedrijven te maken met een herziening van het bestemmingsplan. Met name bij het vergroten van een bedrijfsgebouw of het toevoegen van andere functies in het bedrijf.

Advies Bestemming Waterlandk

Begeleiding

Vanaf het begin tot aan het indienen van de daadwerkelijke omgevingsvergunning bouw wordt u door ons begeleid en geadviseerd. In veel gevallen gaat dit om gesprekken met gemeente en provincie en tevens het opstellen van de benodigde documenten. Denk hierbij aan het opstellen van een principeverzoek, het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan, bijbehorende regels en verbeelding.

Indien extra onderzoeken, zoals akoestisch onderzoek, bodemonderzoek, archeologisch onderzoek of een flora en faunatoets noodzakelijk zijn kunnen wij die voor u aanvragen.

Resultaat

Na het doorlopen van de verplichte procedures werd de bestemming van de percelen gewijzigd en kon de bouw beginnen.

Wij staan u bij in het traject met als doel het wijzigen van de bestemming van het perceel of pand voor het doel wat u voor ogen heeft. Of het nu een woning of uitbreiding van uw bedrijf betreft.

Meer weten? Contacteer ons