Wijzigingsplan

Wilt u uitbreiden of het gebruik van een pand of perceel wijzigen dan komt u in aanraking met het bestemmingsplan. Elke gemeente heeft voor elk perceel een mogelijk gebruik aangewezen. Als u het gebruik wilt wijzigen en de mogelijkheid tot wijzigen staat beschreven in het bestemmingsplan, dan dient u een wijzigingsprocedure te doorlopen.

Advies Wijziging StKruis

De wens

Voor onze cliënt in Sint Kruis diende het agrarisch bouwvlak vergroot te worden voor de realisatie van twee nieuwe stallen.

Landgoed Cadesand was gelegen op landbouwgronden. Deze dienden te worden omgezet naar natuur en de specifieke vorm van wonen, zijnde landgoed.

Zowel de vergroting van het bouwvlak als de realisatie van het landgoed stonden al in het bestemmingsplan omschreven.

Advies Wijziging Cadesand

Begeleiding

Vanaf het begin tot aan het indienen van de daadwerkelijke omgevingsvergunning bouw wordt u begeleid en van advies voorzien. In veel gevallen gaat dit om gesprekken met gemeente en provincie en tevens het opstellen van de benodigde documenten voor de wijzigingsprocedure. Denk hierbij aan het opstellen van een verzoek, een wijzigingsplan, bijbehorende regels en verbeelding.

Indien extra onderzoeken, zoals akoestisch onderzoek, bodemonderzoek, archeologisch onderzoek of een flora en faunatoets noodzakelijk zijn, kunnen wij die voor u aanvragen.

Resultaat

De bestemmingsplannen van beide locaties werden gewijzigd in overeenstemming met hun nieuwe functie.
Wij staan u bij in het traject met als doel het wijzigen van de bestemming van het perceel of pand voor het doel wat u voor ogen heeft. Of het nu een woning of uitbreiding van uw bedrijf betreft.

Meer weten? Contacteer ons Mail Bram Verhage